Czy istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotów znajdujących się w piwnicach, na strychach albo przedmiotów utraconych lub uszkodzonych podczas przeprowadzki ?

W ramach niektórych ofert dostępnych na polskim rynku prócz ochrony rzeczy znajdujących się w domu lub mieszkaniu ochroną można objąć również przedmioty znajdujące się w piwnicach, garażach, komórkach, suszarniach, pralniach czy też na strychach jednakże na zmodyfikowanych od standardowych zasadach. Modyfikacje te wynikają przede wszystkim z uwagi na ograniczone możliwości zabezpieczenia przechowywanych w tego typu miejscach rzeczy, a tym samym większe prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Podobnie na rynku występują oferty, które w zakresie ochrony oferują pokrycie szkód wyrządzonych w ruchomościach powstałych podczas przeprowadzki. Są one podobnie do powyższych ukształtowane na odmiennych warunkach i oferują tego typu ochronę po opłaceniu dodatkowej składki.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT