Czy w trudnych sytuacjach zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia asisstance pomoże mi w znalezieniu fachowców, którzy mi pomogą ?

Standardowo w ramach oferowanych usług assistance możemy liczyć także na pomoc informacyjną. Dzwoniąc pod wskazany przez zakład ubezpieczeń numer telefonu standardowo możemy liczyć na uzyskanie następujących informacji o najbliższych placówkach medycznych oraz aptekach, o numerach telefonów służb użyteczności publicznej oraz usługodawców technicznych, znajdujących się w pobliżu miejsca zamieszkania ubezpieczającego jak: ślusarz, elektryk, szklarz, hydraulik itp. W przypadku hospitalizacji niektóre zakłady ubezpieczeń zobowiązują się do powiadomienia o fakcie hospitalizacji rodziny, a nawet udzielenie wstępnych informacji o stanie zdrowia.

Odpowiedź na pytanie przygotowali Anna Dąbrowska i r.pr Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT