Jakie są ubezpieczenia chroniące majątek (dom, mieszkanie) na polskim rynku ubezpieczeniowym ?

Na polskim rynku ubezpieczeniowym spotykamy oferty zróżnicowane pod względem zakresu udzielonej ochrony (określenia za co, do jakiej wysokości i w jakich sytuacjach odpowiada zakład ubezpieczeń), katalogu wyłączeń ochrony (katalogu przypadków, w których ubezpieczyciel nie odpowiada), a także wysokości składki. Niektóre z rozwiązań ubezpieczeniowych ograniczają zakres udzielanej ochrony do podstawowych zagrożeń, inne zaś są rozszerzone o szereg dodatkowych i wariantowych możliwości ubezpieczenia innych mogących nas dotknąć nieprzyjemnych zdarzeń. Najczęściej oferty dla posiadaczy domów i mieszkań konstruowane są w formie pakietowej tzn. różne ubezpieczenia powiązane z posiadanym majątkiem zamieszczane są w ramach jednego nazwanego adekwatnie do udzielanej ochrony produktu ubezpieczeniowego np. „bezpieczny dom”, „posesja” „dom i ogród”, „bezpieczne mieszkanie”. Zwykle obejmują one ryzyka kradzieży, rabunku, dewastacji, wystąpienia określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej. Ponadto do pakietowych ofert standardowo wprowadzane są usługi pomocowe związane z zamieszkiwaniem zwane inaczej ubezpieczeniami assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków domowników.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT