Co to jest udział własny ?

Udział własny to najczęściej procentowo lub rzadziej kwotowo określona wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie. Rozpiętości w określeniu wysokości udziału własnego są znaczne i kształtują się na poziomie od 5 do 50%. Oczywiście od wysokości udziału własnego zależy wysokość składki tzn. im wyższy udział własny tym niższa składka i odwrotnie. Udział własny oznaczać będzie, że otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o określony w umowie udział własny. Zwykle zawierając umowę ubezpieczenia udział własny można wykupić poprzez zapłatę dodatkowej składki, co oznaczać będzie, że zakład ubezpieczeń wypłaci nie redukowane o jego wartość odszkodowanie. Przy wykupieniu udziału własnego w pełnej wysokości odszkodowanie nie będzie pomniejszone.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT