Czy możliwe jest otrzymanie odszkodowania z ubezpieczenia autocasco bez udokumentowania naprawy ?

Tak, zakład ubezpieczeń wówczas wycenia szkodę, stosując ogólnie stosowane cenniki (AUDATEX, EUROTAX, cenniki cechu rzemiosł, cenniki krajowych producentów części, cenniki Polskiego Związku Motorowego), jednak znaczenie ma również to, w jakim wariancie zawarliśmy ubezpieczenie. Ubezpieczenie AC w wariancie „Warsztat” zazwyczaj nie przewiduje wypłaty odszkodowania bez przedstawienia rachunków za naprawę pojazdu.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT