Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy autocasco ?

W większości przypadków nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy AC. Tym samym umowa zawarta na 12 miesięcy musi trwać przez cały ten okres i za ten okres w całości przysługuje ubezpieczycielowi składka. Zakład ubezpieczeń może z ważnych przyczyn dopuścić wypowiedzenie umowy – szczegółowe informacje m.in. na ten temat zakład ubezpieczeń umieszcza w warunkach umowy (o.w.u.). Niezapłacenie raty składki w terminie nie powoduje wypowiedzenia ani rozwiązania umowy ubezpieczenia, chyba, że po wezwaniu do zapłaty przez zakład ubezpieczeń nie zapłacimy raty. W takiej sytuacji jeżeli jest to zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia następuje rozwiązanie umowy ubezpieczenia przy czym ubezpieczyciel zachowuje prawo do składki za czas, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT