Czy w ubezpieczeniu AC zakład ubezpieczeń może stosować amortyzację części ?

Tak, ale pod warunkiem, że w warunkach umowy (o.w.u.) znajdują się zapisy umożliwiające ubezpieczycielowi amortyzowanie części (tzn. uwzględnienie z biegiem czasu / wiekiem pojazdu stopnia ich zużycia). Amortyzację, czyli procentowy ubytek wartości części, zakłady ubezpieczeń potrącają w szkodach częściowych aut mających zazwyczaj nie mniej niż 3 lata, wysokość potrąceń jest bardzo różna – oczywiście im pojazd starszy wyższa. Amortyzacja oznacza, że w przypadku naprawy pojazdu, będziemy musieli ponieść część kosztów naprawy pojazdu, gdyż odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń zwykle okazuje się niewystarczające na pokrycie tych kosztów w całości.

Odpowiedź przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT