Czy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie za kradzież pojazdu, jeżeli pozostawię go w miejscu niestrzeżonym ?

Umowa ubezpieczenia autocasco może przewidywać ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do szkód powstałych wyłącznie w miejscach strzeżonych (ograniczenie dotyczy najczęściej ryzyka kradzieży pojazdów drogich, należących do grupy wysokiego ryzyka). Z tych względów decydując się na zawarcie umowy ubezpieczenia autocasco droższych pojazdów, należy to koniecznie sprawdzić, aby uniknąć późniejszych rozczarowań odmową ze strony zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT