Czy zakład ubezpieczeń zapłaci za szkody powstałe poza Polską ?

W większości, umowy ubezpieczenia autocasco przewidują wypłatę odszkodowania tylko w odniesieniu do zdarzeń powstałych na terytorium Polski (a ostatnio coraz częściej Unii Europejskiej). Zakres terytorialny można zazwyczaj rozszerzyć po zapłacie dodatkowej składki. Szczegółowe informacje na temat możliwości rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony  znajdują się w o.w.u.

Odpowiedź przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT