Czy zawarcie umowy autocasco uprawnia nabywcę pojazdu w złej wierze do odszkodowania za kradzież pojazdu ?

Nie, z zasady takie patologiczne sytuacje nie podlegają ochronie. Dał temu wyraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w orzeczeniu z dnia 25 czerwca 1997 r. (sygn. akt I ACr 50/9, publ. OSA 1998/7-8/27), gdzie stwierdził, iż „nabywcy samochodu w złej wierze, mimo zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco, nie przysługuje od ubezpieczyciela odszkodowanie za skradziony pojazd. Zawartą bowiem poprzez posiadacza w złej wierze umowę ubezpieczenia należy uznać za nieważną z powodu jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.” Warto tutaj dodać, iż dobrą wiarę nabywcy wyłącza niezachowanie przez niego przyjętej w danych warunkach staranności przy zakupie samochodu tj. sprawdzenia przy powszechnie dostępnych środkach źródła pochodzenia i legalności wprowadzenia na polski obszar celny kupowanego pojazdu.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT