Czym się różni suma ubezpieczenia od wartości pojazdu ?

W momencie zawierania umowy ubezpieczenia autocasco przedstawiciel zakładu ubezpieczeń zadaje pytanie o wartość naszego pojazdu, na podstawie której nie tylko określa sumę ubezpieczenia, ale również wysokość składki. Należy pamiętać, aby bardzo dokładnie określić wartość naszego pojazdu – w tym celu można poprosić przedstawiciela zakładu ubezpieczeń o przedstawienie wyceny naszego pojazdu na piśmie. Podanie wartości pojazdu wyższej niż faktyczna (tak „na wszelki wypadek”) nie powoduje, że w przypadku np. kradzieży pojazdu otrzymamy wyższe odszkodowanie. Zakład ubezpieczeń dokona bowiem bardzo szczegółowej wyceny wartości pojazdu na dzień szkody i to będzie stanowiło podstawę do wypłaty odszkodowania – nie będzie nią suma ubezpieczenia, którą określono przy zawieraniu ubezpieczenia. Zawyżenie sumy ubezpieczenia powoduje w większości przypadków jedynie zwiększenie wysokości składki, więc określanie zbyt wysokiej sumy jest zabiegiem zupełnie nieopłacalnym. Warto również wspomnieć w tym miejscu, że często klienci, którzy pojazd kupili na kredyt, bądź też są leasingobiorcami, zawyżają sumę ubezpieczenia tak, aby w przypadku utraty pojazdu, odszkodowanie wystarczyło na spłatę kredytu lub pozostałych do spłacenia rat leasingu. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie autocasco nie jest jednak ubezpieczeniem kredytu i w większości przypadków nie pokryje dodatkowych kosztów wynikających z umów kredytowych i leasingowych. Wypłacone odszkodowanie będzie równe wartości pojazdu w momencie szkody. Natomiast koszty wynikające z umów kredytu czy leasing pozostają nie pokryte i obciążają kredytobiorcę, leasingobiorcę.

Odpowiedź przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT