Jakie koszty mogą być pokryte w ramach ubezpieczenia autocasco ?

Zazwyczaj, odszkodowanie stanowi równowartość kosztów naprawy pojazdu – wyliczonych metodą kosztorysową (nie ma obowiązku przedstawiania rachunków za naprawę) bądź też na podstawie faktycznych kosztów naprawy (pojazd oddawany jest do warsztatu, zakład ubezpieczeń zwraca koszt naprawy udokumentowany rachunkami z warsztatu samochodowego). W przypadku kradzieży, odszkodowanie jest równe wartości rynkowej pojazdu w dniu kradzieży. To, w jaki sposób określana jest wartość rynkowa, zapisane jest szczegółowo w warunkach umowy (o.w.u.). Ubezpieczyciel, w ramach ubezpieczenia AC, ma również obowiązek zwrotu kosztów ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie oraz zmniejszenia jej rozmiarów.
Ubezpieczenia AC może pokrywać dodatkowo koszty:

•        holowania pojazdu z miejsca zdarzenia,
•        wynajmu pojazdu zastępczego,
•        innych pomocowych usług.

Zakres ubezpieczenia należy jednak dokładnie sprawdzić w warunkach umowy (o.w.u.) tzn. czy w danym ubezpieczeniu takie koszty i w jakim zakresie również zostaną pokryte.
Zwracamy uwagę, że ubezpieczenie AC nie pokryje strat powstałych w wyniku utraconych korzyści, jakie mogą powstać w związku z brakiem pojazdu, np. utrata dochodów, przerwany lub opóźniony urlop.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT