Jakie są zasady obliczania odszkodowania za uszkodzenia pojazdu, czy zakład ubezpieczeń może narzucić wykonanie naprawy w warsztacie, z którym współpracuje, czy może odmówić pełnego pokrycia rachunków za naprawę wykonaną w stacji wybranej przez klienta ?

Zasady obliczania odszkodowań za uszkodzenia pojazdu zakład ubezpieczeń określa w warunkach umowy tzw. o.w.u. Co do zasady, nie można narzucić obowiązku wykonania naprawy w określonym warsztacie, jednak zakład ubezpieczeń często zastrzega, że rachunki za robociznę skoryguje według ceny roboczogodziny "uznawanej" przez siebie. Zakłady ubezpieczeń deklarują, że wysokość "uznawanej" ceny za roboczogodzinę ustalają w oparciu o ceny usług motoryzacyjnych obowiązujących na danym terenie, w danym regionie. W ocenie technicznej powinien się znaleźć opis (zakres) koniecznej naprawy, zawierający wykaz elementów zakwalifikowanych do naprawy (z podaniem liczby godzin potrzebnych do wykonania naprawy) oraz wykaz elementów przewidzianych do wymiany. Ocena techniczna powinna zawierać także informację, jaką stawkę roboczogodziny towarzystwo zastosuje w rozliczeniu odszkodowania, czy zostanie potrącona amortyzacja od części i w jakiej wysokości, a także inne uwagi, np. jakie stwierdzono uszkodzenia powstałe w innym uprzednim zdarzeniu, za które nie wypłaci odszkodowania w rozpatrywanej szkodzie. Aby uniknąć nieporozumień przed zleceniem naprawy pojazdu warto domagać się od naprawiającego sporządzenia kalkulacji (kosztorysu) i przedstawienia go do akceptacji zakładowi ubezpieczeń.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska – Myszka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT