Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu sumy ubezpieczenia ?

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na definicję sumy ubezpieczenia zawartą w warunkach umowy (o.w.u.). Zakłady ubezpieczeń często definiują sumę ubezpieczenia jako ustaloną w porozumieniu z ubezpieczającym aktualną (rzeczywistą) wartość pojazdu, nie przekraczającą jego wartości rynkowej, ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub danych zamieszczonych w fachowych katalogach. W takim przypadku zakład ubezpieczeń bierze odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia (w aktualnej wartości pojazdu) i przy wypłacie odszkodowania za skradziony pojazd lub po szkodzie całkowitej, nie powinien zmniejszyć wartości pojazdu, chyba że do szkody doszło po upływie dłuższego czasu od daty zawarcia umowy. Jeżeli sumę ubezpieczenia zdefiniowano jako wartość rynkową pojazdu (z podaniem źródła wyceny np. Infoexpert), zakład ubezpieczeń przy ustaleniu odszkodowania powinien obliczyć wartość pojazdu w oparciu o wartość rynkową, ustaloną na podstawie tego samego źródła wyceny (tj. Infoexpert). Natomiast jeżeli w warunkach umowy (o.w.u.) znajduje się zapis, iż suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczającego, oznacza to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie sumy ubezpieczenia w odpowiedniej wysokości, a zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za zawyżenie lub zaniżenie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT