Przy wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą potrącono kwotę, jaką wypłacono wcześniej za stłuczoną szybę i niewielkie zarysowania karoserii, powstałe w wyniku włamania do samochodu, czy jest to prawidłowe ?

W większości towarzystw w ubezpieczeniu AC obowiązuje zasada wyczerpywania się sumy ubezpieczenia, co oznacza, że gwarantuje ono w ramach określonej sumy ubezpieczenia, wypłatę odszkodowań za wszystkie szkody zgłoszone w danym okresie umowy (najczęściej roku) w łącznej wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia. Po każdej wypłacie odszkodowania zmniejsza się zatem suma ubezpieczenia, i można ją podwyższyć zawierając dodatkowe ubezpieczenie na kwotę uzupełniającą. Z tych względów warto rozważyć, czy nie zrezygnować ze zgłoszenia niewielkich szkód. Każde bowiem skorzystanie (uruchomienie) ubezpieczenia ma także wpływ na wysokość przyszłej składki, niezależnie od tego, kto ponosi winę za uszkodzenia pojazdu. W większości zakładów ubezpieczeń można kupić, za dodatkową składkę, ubezpieczenie w wariancie nie wyczerpywania się sumy ubezpieczenia, co zdecydowanie korzystnie wpływa na zakres posiadanej w ramach ubezpieczenia autocasco ochrony.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska – Myszka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT