Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, wobec braku dostarczenia wszystkich kompletów kluczyków do pojazdu a samochód otwarto wcześniej skradzionym kluczykiem, czy ubezpieczyciel postąpił prawidłowo ?

Często kradzież pojazdu poprzedza wcześniejsza kradzież kluczyków (z mieszkania, z kieszeni, z torebki, z garderoby pozostawionej na wieszaku w miejscu publicznym). W takim przypadku odmowa zapłaty odszkodowania, w związku z niedotrzymaniem przez ubezpieczającego warunku przedłożenia Towarzystwu wszystkich kompletów kluczyków -  nie zawsze jest uzasadniona. W każdej takiej sytuacji towarzystwo powinno ocenić, czy kluczyki do auta były we właściwy sposób zabezpieczone przed kradzieżą oraz udowodnić brak tzw. należytej staranności w  zabezpieczeniu kluczyków. Dopiero bowiem taka sytuacja uzasadnia odmowę wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT