Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, z uwagi na brak spełnienia wymogów w zakresie zamontowania urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, czy postąpił prawidłowo ?

Standardowo zakłady ubezpieczeń wymagają zamontowania w pojeździe określonych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą i warunkują swoją odpowiedzialność za kradzież pojazdu od przedstawienia przed wypłaceniem odszkodowania dokumentów potwierdzających zamontowanie tych zabezpieczeń oraz zaświadczeń potwierdzających sprawność tego typu urządzeń. Jakie to powinny być zabezpieczenia określają warunki umowy (np. immobiliser, alarm). W o.w.u. znajduje się również informacja, czy w momencie zaistnienia szkody mamy obowiązek przedstawić dokumenty dotyczące zamontowania odpowiednich zabezpieczeń i ich prawidłowego serwisowania. Istotną kwestią, jeżeli chodzi o zabezpieczenia pojazdu jest prawidłowe wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego, w którym agent (przedstawiciel zakładu ubezpieczeń) wraz z ubezpieczającym lub ten drugi samodzielnie udziela odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela. We wniosku znajdują się pytania odnośnie zabezpieczeń pojazdu. Jeżeli podamy, że pojazd ma określone zabezpieczenie (np. alarm), a w rzeczywistości pojazd takiego zabezpieczenia nie posiada, może to być w przyszłości podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Dlatego też należy prawidłowo tzn. zgodnie z wymogami zakładu ubezpieczeń zabezpieczyć pojazd  oraz dokonywać i dokumentować dbałość o sprawne działanie systemów i urządzeń zabezpieczenia pojazdu.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT