Zakład ubezpieczeń uznał szkodę jako całkowitą, zawyżył wartość uszkodzonego auta (tzw. pozostałości) i odmówił przejęcia pojazdu, czy postąpił prawidłowo ?

Zazwyczaj, zakłady nie definiują sposobu obliczania wartości uszkodzonego pojazdu (wraku), posługując się w praktyce obrotu arkuszami kalkulacyjnymi określającymi procentowy udział poszczególnych nieuszkodzonych elementów w wartości pojazdu z uwzględnieniem zużytych elementów. Należy podkreślić, że ogólna wartość uszkodzonego auta powinna być tak obliczona, aby sprzedaż auta za daną cenę była możliwa. W praktyce wartość wraku określa jego nabywca. Gdy zbycie wraku następuje z zachowaniem należytej staranności po stronie zbywcy – należy po ewentualną dopłatę zwrócić się do zakładu ubezpieczeń, jeśli ten przeszacował jego wartość przy wycenie. Odmienne uregulowanie tej kwestii mogą zawierać o.w.u. Ponadto, o co często pytają uprawnieni, zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przejęcia wraku pojazdu ani pomocy w jego sprzedaży. Jednakże wiele spośród zakładów ubezpieczeń oferuje taką pomoc w tym zakresie, uruchamiając platformy gdzie można dokonać sprawnie sprzedaży uszkodzonego pojazdu.

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT