Czy istnieje możliwość wyłączenia odpowiedzialności w przypadku, gdy klient już drugi raz jest u mnie w myjni i zgłasza takie samo uszkodzenie jak wcześniej, wskazując że szczotka złamała lusterko w samochodzie?

TAK, możliwość taka istniej pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze, w treści regulaminu obowiązującego na danej myjni, który koniecznie powinien być umieszczony w miejscu widocznym, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, powinno znaleźć się ostrzeżenie o braku odpowiedzialności za szkodę spowodowaną oberwaniem lusterka jeśli nie zostało ono zgięte do wewnątrz (prawidłowo zabezpieczone). To samo zastrzeżenie powinno dotyczyć anteny radiowej, a także wszelkich innych elementów zamontowanych na zewnątrz pojazdu, które należy zdemontować na czas mycia pojazdu w myjni automatycznej;

Po drugie, poszkodowany po zapoznaniu się z regulaminem nie dochował należytej staranności i nie zastosował się do regulaminu.

Po trzecie, w powtarzających się przypadkach warto dokładnie obejrzeć uszkodzone lusterko czy przypadkiem nie nosi ono śladów innych uszkodzeń, których charakter mógłby wskazywać np. na zawadzenie o inną przeszkodę. Częste bowiem są przypadki wykorzystywania faktu ubezpieczenia myjni w zakresie OC do naprawy szkód powstałych w innych okolicznościach niż podczas mycia samochodu.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT