Czy mienie stanowiące własność podwykonawcy (zleceniobiorcy), wykorzystywane przy wykonywaniu prac zleconych przez Ubezpieczającego (przedsiębiorstwo – zleceniodawca) jest objęte ubezpieczeniem?

Z postanowień o.w.u. powinno wynikać jednoznacznie czy zakres umowy ubezpieczenia mienia należącego do ubezpieczającego rozszerzono również o mienie stanowiące własność pracowników lub podwykonawców. W części ubezpieczeń funkcjonujących na rynku mienie pracownicze lub należące do podwykonawców będzie wchodziło w zakres umowy podstawowej. Jednakże w przeważającej części zawieranych umów, ubezpieczenie mienia pracowniczego lub zleceniobiorców wiąże się z koniecznością zastosowania rozszerzenia umownego poprzez wykupienie „klauzuli" lub „wariantu rozszerzonego". Zatem przed wyborem danego ubezpieczenia konieczne jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami o.w.u. dotyczącymi przedmiotu umowy oraz wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń. Wynik takiej analizy powinien dać odpowiedź czy mienie to jest objęte zakresem udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT