Czy mienie stanowiące własność zleceniodawcy, które jest wykorzystywane przez zleceniobiorcę przy wykonywaniu prac jemu zleconych jest standardowo objęte ubezpieczeniem?

Niestety, w danym przypadku odpowiedź będzie negatywna. Chcąc bowiem objąć ochroną ubezpieczeniową sprzęt, mienie powierzone do realizacji zadań zleconych podwykonawcy, należy pamiętać o rozszerzeniu umowy o dwa warianty - klauzulę podwykonawców oraz mienia, z którego osoba ubezpieczona korzystała na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu. Dlatego też w większości przypadków ubezpieczeń mienie, z którego korzysta podwykonawca na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia standardowo nie będzie objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT