Czy ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw ma ograniczony zasięg terytorialny, czy też jest ważne na terenie innych krajów?

Zawsze przy wyborze ubezpieczenia warto uprzednio przeprowadzić analizę swoich ubezpieczeniowych potrzeb i porównać ją z zakresem oferty ubezpieczenia danego ubezpieczyciela. Jeżeli więc nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie innych państw niż Polska, rozwiązaniem wówczas będzie ubezpieczenie z wariantem rozszerzonej terytorialnie ochrony ubezpieczeniowej. Warto to ustalić, bowiem standardem jest ograniczenie zakresu terytorialnego do granic RP. Szersza ochrona będzie się natomiast wiązać z wyborem innej oferty ubezpieczeniowej (u ubezpieczyciela, który proponuje taki wariant) lub rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej za opłatą dodatkowej składki. 


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT