Czy w ramach ubezpieczenia mojego przedsiębiorstwa mogę poza środkami trwałymi ubezpieczyć także środki obrotowe?

W ramach ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw można zazwyczaj objąć ochroną ubezpieczeniową również rzeczowe składniki majątku obrotowego, a więc przede wszystkim materiały nabyte w celu zużycia w toku produkcji i na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez ubezpieczonego produkty gotowe, półprodukty oraz przedmioty stanowiące produkcję w toku, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.


Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT