Czym się różni ubezpieczenie na wartość odtworzeniową od ubezpieczenia na wartość rzeczywistą?

W ofertach występujących na naszym rynku ubezpieczeniowym zasadniczo można spotkać dwie formuły ubezpieczeń majątkowych. Pierwsze z nich to ubezpieczenie na tzw. wartość odtworzeniową  (inaczej zwaną nową) a drugie na tzw. wartość rzeczywistą (inaczej zwaną amortyzowaną). Pierwsze z nich polega na tym, że w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju, np. w przypadku kradzieży komputera za otrzymane odszkodowanie będziemy w stanie odkupić taki sam nowy egzemplarz lub odpowiadający parametrami technicznymi utraconemu. Natomiast w przypadku tzw. ubezpieczenia na wartość rzeczywistą ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy, np. w przypadku kradzieży 2-letniego komputera otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o stopień 2-letniego jego zużycia (z uwzględnieniem stopnia jego amortyzacji).

Szczególne znaczenie przy określaniu rodzaju ubezpieczenia, na które się decydujemy, występuje w przypadku objęcia ochroną sprzętu elektronicznego, który amortyzuje się w "błyskawicznym tempie" i po dwóch latach wart jest mniej niż połowę ceny zakupu. To z kolei upraszczając oznacza, iż wybierając opcje ubezpieczenia na wartość rzeczywistą otrzymamy mniej środków, które będą nam potrzebne do pełnego odbudowania naszego stanu majątkowego poprzedzającego zdarzenie szkodowe. Dlatego też w naszej ocenie wybierając ubezpieczenie przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw warto decydować się na ubezpieczenie na wartość odtworzeniową (nową), które pozwoli na odbudowanie stanu majątkowego z przed szkody. Czasami, co jednakże jest wyjątkiem, spotyka się również tzw. ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Przy tego typu ubezpieczeniu wskazuje się  sumę na pierwsze ryzyko, która stanowi maksymalny limit odpowiedzialności z jednorazowej pierwszej szkody tzn. będzie ona maksymalnym limitem odpowiedzialności zakładu za tą pierwszą szkodę. Prawdopodobieństwo, że w wyniku jednej szkody utracimy wszystko jest niewielkie, dlatego ubezpieczając majątek z sumą na pierwsze ryzyko trzeba dokonać analizy na jaką wartość maksymalnie możemy doznać jednostkowej szkody i taką wartość przyjąć jako sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski. Aktualizacji dokonał Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT