Jak szeroki jest zakres ochrony ubezpieczanego mienia?

Zasadą jest, że mienie ruchome oraz nieruchomości są ubezpieczone w zakresie większości ryzyk, jednakże z niewielkimi odstępstwami, np. w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, do którego ubezpieczenia konieczne jest zwykle rozszerzenie umowy o dodatkową klauzulę. Natomiast ubezpieczenie szyb zazwyczaj występuje samodzielne, tzn. jako odrębne ubezpieczenie obok ubezpieczenia mienia w zakresie podstawowym.

Pomimo pewności, że ubezpieczyliśmy całość składników mienia, warto również zwrócić szczególną uwagę na zakres wyłączeń zawartych w treści o.w.u. Dla przykładu, odpowiedzialność ubezpieczyciela jest co do zasady wyłączona w przypadku szkód w mieniu zaistniałych w trakcie robót budowlanych, co dla firmy należącej do tej branży będzie oznaczało nieprzydatność danego ubezpieczenia. W takim przypadku istnieje jednakże możliwość indywidualnego podejścia do danej umowy i nadania jej odpowiedniego kształtu w ramach wzajemnych uzgodnień - rokowań z zakładem ubezpieczeń, najlepiej przy ścisłej współpracy z profesjonalnym pośrednikiem ubezpieczeniowym (agentem, brokerem).


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT