Jakie rodzaje świadczeń przysługują z ubezpieczenia utraty zysków (BI)?

W przypadku ubezpieczenia BI regułą jest, że w razie powstania szkody ubezpieczonemu wypłacane są następujące świadczenia:

  • z tytułu utraty zysku operacyjnego,
  • koszty stałe.

Przez zysk operacyjny należy rozumieć tą część dochodu, którą firma osiągnęłaby, gdyby do szkody nie doszło. Natomiast pojęcie kosztu stałego pokrywa się z pojęciem kosztu uzyskania przychodu, a więc będą to koszty wynagrodzenia dla pracowników, najmu, dzierżawy, rat leasingowych).

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku często obejmuje także refundację dodatkowych kosztów, do których należą:

  • koszty związane z korzystaniem z lokali, pomieszczeń zastępczych,
  • dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy),
  • koszty przeniesienia maszyn i urządzeń do pomieszczeń zastępczych.
  • koszt zawiadomienia klientów o zaistniałej sytuacji.


Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski. Aktualizacji dokonał Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT