Jestem administratorem bloku mieszkalnego. Podczas ostatnich gwałtownych opadów śniegu doszło do uszkodzenia rynien oraz zalania kilku lokali mieszkalnych. Spółdzielnia posiada ubezpieczenie nieruchomości. Kontaktowałem się z ubezpieczycielem i zostałem poinformowany, że raczej nie będzie wypłaty odszkodowania. Proszę o poradę czy stanowisko ubezpieczyciela jest prawidłowe?

Niniejsza sprawa dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Odpowiedzi na tak postawione pytanie zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.). Zwykle w takim przypadku ubezpieczyciele stosują zabieg w postaci wprowadzenia do treści o.w.u. definicji umownej działania śniegu, za którego skutki zakład ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność.

Zatem od zakresu przypadków, jakie obejmuje taka definicja będzie zależeć czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę. Często możemy jednak spotkać się z zawężonym zakresem definicji działania śniegu, sprowadzającym się do sytuacji związanej wyłącznie z bezpośrednim oddziaływaniem śniegu na konstrukcję budynku lub budowli powodującym jego uszkodzenie lub zawalenie. Stąd też zakład ubezpieczeń nie będzie odpowiadał za szkody polegające na uszkodzeniu dachu, rynien oraz zalaniu lokali, gdyż nie stanowią one części konstrukcyjnych ubezpieczonej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż odpowiedź czy dane zdarzenie będzie generowało odpowiedzialność ubezpieczyciela dają postanowienia umowne o.w.u. Zawierając więc umowę ubezpieczenia zwróćmy szczególną uwagę na interesujący nas zakres ochrony ubezpieczeniowej, tzn. czy konkretne zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedzialność za szkodę w tych częściach budynku, które stanowią odrębną własność (np. wyodrębnione lokale mieszkalne), nie będzie natomiast podlegać ubezpieczeniu budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, ale - jeśli takowe zostało zawarte - ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej właściciela lub zarządcy budynku. Możliwość dochodzenia przez poszkodowanych lokatorów roszczeń za szkody w należących do nich lokalach mieszkalnych będzie jednak w takiej sytuacji warunkowana stwierdzeniem zawinionego działania lub zaniechania ubezpieczonego.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT