Jestem właścicielem samochodowej myjni automatycznej. W trakcie mycia jednego z samochodów doszło do awarii suszarki. Z niewyjaśnionych przyczyn doszło do spięcia instalacji, przeciążenia sieci i upadku suszarki z mocowań na samochód klienta. Nie miałem ubezpieczenia OC, ale jako odpowiedzialny za szkodę spowodowaną w pojeździe wypłaciłem odszkodowanie z własnej kieszeni. Czy gdybym miał ubezpieczenie OC to pokryłoby one szkodę?

TAK, ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) standardowo zawarte w pakietach ubezpieczeń kierowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, będzie w tym przypadku adekwatne do opisanego przez Pana przypadku. Gdyby miał Pan takie ubezpieczenie zapewne nie trzeba - byłoby wypłacać odszkodowania z „własnej kieszeni".

Ponadto pakiet ubezpieczeń skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw nie jest związany tylko z ubezpieczeniem OC. Ubezpieczenie to może obejmować swoim zakresem również mienie wchodzące w skład Pańskiego przedsiębiorstwa. Zatem w takim przypadku uzyskałby Pan odszkodowanie, za które można byłoby naprawić uszkodzoną suszarkę. A tak niestety raz, że musiał Pan pokryć straty osobie poszkodowanej, to jeszcze dodatkowo poniósł Pan wydatek na naprawę urządzenia, co jak zakładam odczuł Pan finansowo. Gdyby zatem zawarł Pan odpowiednie, pakietowe ubezpieczenie, Pańskie wydatki ograniczyłyby się tylko do zapłaty składki.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT