Jestem zarządcą wspólnoty mieszkaniowej. W zeszłym roku ubezpieczyliśmy budynek mieszkalny – umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. W tej chwili kilku lokatorów chce zgłosić szkodę z tej polisy, gdyż w wyniku pęknięcia pionu wodnego doszło do zacieków na ścianach lokali. Czy roszczenie to jest zasadne?

Nieruchomość stanowiąca odrębny przedmiot własności, tj. część budynku względem której przysługuje jej mieszkańcom „wyłączne" prawo własności (np. lokal mieszkalny) nie będzie podlegać ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej. Upraszczając, ubezpieczenie mienia, którym objęta jest wspólnota mieszkaniowa, dotyczy wszystkich tych elementów budynku mieszkalnego, które są przedmiotem współwłasności wszystkich właścicieli nieruchomości, np. dach, klatka schodowa, elementy elewacji zewnętrznej budynku, ogrodzenie, chodnik, parking samochodowy. Dlatego też ubezpieczenie poszczególnych lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności jest kwestią indywidualną każdego właściciela lokalu.

Zazwyczaj umowa ubezpieczenia, którą zawiera wspólnota mieszkaniowa posiada w swoim zakresie również ubezpieczenie OC. Jeżeli zatem awaria pionu wodnego jest konsekwencją zaniedbania ze strony wspólnoty, np. braku konserwacji, nieprzeprowadzania przeglądów etc., wówczas poszkodowani lokatorzy będą mogli dochodzić swoich praw - odszkodowania, z umowy ubezpieczenia OC wspólnoty.

Natomiast właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych dotkniętych zalaniem nie będą mieć możliwości występowania z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów zawartego przez wspólnotę mieszkaniową, gdyż w tym zakresie właściwe jest własne - indywidualne ubezpieczenie mieszkania.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT