Koparka, która drążyła dół pod studzienki melioracyjne uszkodziła mój pojazd. Do kogo mam zwrócić się o odszkodowanie?

W pierwszej kolejności musimy ustalić dane podmiotu odpowiedzialnego za szkodę i jego ubezpieczyciela. W obecnych realiach realizacji inwestycji drogowych stronę wykonawcy charakteryzuje zazwyczaj wielość podmiotów wykonujących inwestycję. Stąd też w omawianej sprawie może się zdarzyć, że zarówno główny wykonawca robót, jak również jego podwykonawcy, posiadają ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Jeżeli zatem wystąpimy do generalnego wykonawcy z roszczeniem odszkodowawczym, to musimy mieć wiedzę, czy szkodę wyrządził jego pracownik czy też podwykonawca. Jeśli szkoda powstała z winy pracownika, to taki przypadek co do zasady jest objęty odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Natomiast jeśli szkodę spowodował podwykonawca, wówczas musimy ustalić czy ubezpieczenie OC wykonawcy robót obejmuje ochroną szkody spowodowane przez podwykonawców. Jeżeli nie, to pozostaje nam tylko dochodzenie roszczeń od podwykonawcy lub jego ubezpieczyciela. Kierując roszczenie do ubezpieczyciela podwykonawcy nie powinniśmy napotkać trudności z realizacją odszkodowania, jednakże pod warunkiem, że wykażemy jego odpowiedzialność.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT