Mam ubezpieczoną firmę księgową, część dokumentacji archiwizuję w lokalu użytkowym – piwnicy. Czy zatem w przypadku zalania wodą dokumentacji otrzymam od ubezpieczyciela odszkodowanie?

Niestety nie, bowiem zdecydowana większość ubezpieczycieli stosuje wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane w dokumentach. Ponadto częste są także wyłączenia ze względu na miejsce przechowywania mienia, np. w przypadku przechowywania mienia poniżej określonej wysokości pod poziomem podłogi. Warunki niektórych ubezpieczeń przewidują z kolei brak odpowiedzialności w sytuacji zamoczenia ubezpieczonych rzeczy, gdy były one składowane poniżej określonej wysokości nad poziomem podłogi, a podłoga lokalu, w którym się znajdowały, położona jest na poziomie gruntu lub poniżej. W opisanej sytuacji w większości warunków ubezpieczenia zasadniczo zastosowanie będzie miało wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT