Prowadzę mały pensjonat (hotelik) i jednemu z gości skradziono kamerę cyfrową. Czy zakład ubezpieczeń zapłaci za taką szkodę?

Powyżej opisane zdarzenie wiąże się z odpowiedzialnością osób utrzymujących hotele i podobne zakłady. Odpowiedzialność właściciela hotelu (pensjonatu) podlega ocenie według przepisów art. 846 i następnych k.c.

Utrzymujący zarobkowo hotel jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała. Odpowiedzialność osoby prowadzącej hotel została więc ukształtowana na zasadzie ryzyka, o czym świadczy zacytowane powyżej brzmienie art. 846 k.c.

Oznacza to, że wina podmiotu trudniącego się hotelarstwem nie jest konieczną przesłanką do zaistnienia odpowiedzialności za szkodę. Dla powstania odpowiedzialności hotelarza istotny jest fakt wniesienia rzeczy na teren hotelu. W takiej sytuacji osoba poszkodowana powinna wykazać fakt wniesienia określonej rzeczy do hotelu, szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zarobkowym prowadzeniem hotelu lub innego podobnego zakładu.

Badając treść postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) zwróćmy szczególną uwagę czy ochrona ubezpieczeniowa jest rozszerzona na rzeczy wniesione przez gości hotelu (pensjonatu). Może się bowiem zdarzyć, że nasza umowa nie przewiduje odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę polegającą na utracie bądź zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia powierzonego ubezpieczonemu przez osoby trzecie na przechowanie lub ochrona w tym zakresie udzielana jest „warunkowo", tj. po rozszerzeniu umowy o interesujący nas wariant ubezpieczenia za dodatkową opłatą.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż odpowiedzi na pytanie czy dane zdarzenie będzie skutkowało odpowiedzialnością ubezpieczyciela za szkodę, udzielą postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.

Zawierając umowę ubezpieczenia pamiętajmy, że należy zwrócić szczególną uwagę na interesujący nas zakres ochrony ubezpieczeniowej, tzn. czy dane zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem, a jeśli tak to w jakim wariancie - podstawowym czy rozszerzonym, i co należy uczynić, by ochrona udzielana przez ubezpieczyciela była świadczona w pełnym zakresie.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT