Prowadzę swoją działalność gospodarczą w budynku położonym na dość dużej działce, na której znajdują się również garaż, wybrukowany kostką parking, chodniki oraz na której rosną ozdobne krzewy i drzewa. Czy ubezpieczenie budynku będzie również obejmować całą działkę?

Ubezpieczenie może obejmować nie tylko budynek czy lokal w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, ale również elementy działki, pod warunkiem, że zostaną one zadeklarowane do ubezpieczenia we wniosku o ubezpieczenie. Przed zawarciem umowy należy dokładnie sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.) jakie elementy działki mogą zostać ubezpieczone. Zazwyczaj będą to budowle i obiekty małej architektury, chodniki, place utwardzane, podjazdy, mury oporowe, ogrodzenia, bramy, furtki, oświetlenie posesji, baseny, fontanny, oczka wodne, wiaty, altany, pomosty, studnie i instalacje studzienne, osadniki, stacjonarne zbiorniki na gaz i paliwa, pomieszczenia na śmieci. Natomiast regułą jest, że w ubezpieczeniu tego typu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roślinności, gruntu, gleby, cieków wodnych.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski. Aktualizacji dokonał Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT