Siedziba mojej firmy znajduje się w kilku wynajmowanych przeze mnie pomieszczeniach. Czy mogę ubezpieczyć je, mimo iż nie jestem ich właścicielem?

Ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) zazwyczaj przewidują, że przedmiotem ubezpieczenia małego lub średniego przedsiębiorstwa mogą być budynki, lokale i elementy działki zarówno stanowiące własność ubezpieczonego, jak też będące w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego (np. umowy najmu czy dzierżawy), wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w najmowanym budynku lub lokalu umowa ubezpieczenia budynku/lokalu zawierana jest wówczas przez ubezpieczającego na rzecz właściciela, któremu przysługuje status ubezpieczonego. Pamiętajmy, że to ubezpieczonemu przypadnie ewentualne odszkodowanie za szkodę. Jeżeli przedsiębiorca poniósł koszty związane z wykończeniem i adaptacją wnętrz lokalu użytkowanego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, wtedy ubezpieczenie może objąć również tego typu nakłady inwestycyjne (adaptacyjne). Roszczenie o odszkodowanie za szkodę w nakładach inwestycyjnych będzie wówczas przysługiwać przedsiębiorcy - najemcy lub dzierżawcy lokalu. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także zadeklarowane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące własność ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego i wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej rzeczy ruchome: urządzenia, wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, rzeczy osób trzecich, wartości pieniężne, przedmioty osobiste pracowników.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT