W mojej cukierni Klienci zatruli się salmonellą. Czy z ubezpieczenia OC mogę zaspokoić ich roszczenia?

W danym przypadku nie powinno być problemów z uzyskaniem wypłaty odszkodowania, pod warunkiem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe z tytułu produktu niebezpiecznego. Przy czym warto dodać, iż brak powyższej klauzuli nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń z innego tytułu, np. odpowiedzialności za szkody na zasadach ogólnych.

Większość ubezpieczycieli stosuje wyłączenia dotyczące chorób zakaźnych, natomiast dolegliwości układu pokarmowego, związane z zatruciem pokarmowym, są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia OC. Natomiast klauzula „OC za produkt" w stopniu znaczącym ułatwia dochodzenie odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

W przypadku więc umowy ubezpieczenia z wariantem „OC za produkt" podstawą odpowiedzialności restauratora jest zasada ryzyka - 4491 k.c.

W takim przypadku na poszkodowanym będzie spoczywać tylko ciężar wykazania szkody oraz związku przyczynowego. Dlatego też osoba występująca z roszczeniem powinna wykazać:

1)       wyrządzenie szkody przez produkt niebezpieczny wytworzony przez producenta (cukiernika),

2)       szkodę, poprzez przedstawienie stosownych zaświadczeń lekarskich, dokumentacji lekarskiej,

3)       związek pomiędzy szkodą a produktem niebezpiecznym.

Z kolei przedsiębiorca chcąc uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę powinien wykazać zajście jednej z następujących przesłanek:

1)      wyłączną winę poszkodowanego,

2)      wyłączną winę osoby trzeciej,

3)      siłę wyższą.

W przypadku braku klauzuli „OC za produkt", osoba poszkodowana będzie musiała wykazać winę sprawcy, a więc udowodnić, że do zakażenia salmonellą doszło na skutek zaniedbania ze strony przedsiębiorcy. Jeśli tego nie zrobi, wówczas cukiernik będzie wolny od obowiązku odszkodowawczego.

W obu w/w przypadkach, od strony dowodowej pomocne będą wyniki ustaleń Sanepidu, dowód zakupu w postaci paragonu lub rachunku.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT