W skład prowadzonej przeze mnie firmy wchodzą trzy sklepy. Czy ubezpieczając firmę, ubezpieczenie obejmuje wszystkie lokalizacje?

Niestety nie, w większości przypadków ubezpieczenia mienia w danym przedsiębiorstwie ubezpieczyciel odpowiada za szkodę powstałą w mieniu zlokalizowanym w miejscu ubezpieczenia. Najczęściej miejscem tym będzie siedziba firmy, zaś przedstawicielstwa, oddziały czy inne placówki standardowo nie są objęte ubezpieczeniem. Na szczęście istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem mienia, które znajduje się poza siedzibą firmy. Należy jednak zaznaczyć we wniosku ubezpieczeniowym punkt dotyczący rozszerzenia wariantu ubezpieczenia na szerszy zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej.


Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT