Co to jest suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna, limit odpowiedzialności) i jak określić prawidłowo jej wartość?

Suma ubezpieczenia jest górną granicą do której odpowiada ubezpieczyciel. Inaczej mówiąc jest maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w zależności od konkretnych warunków zwana bywa inaczej limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną. Standardowo wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc przede wszystkim pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku - budynku, nakładów inwestycyjnych, rzeczy ruchomych. Wartość nieruchomości ustala się w oparciu o ceny rynkowe w danej miejscowości czy regionie. Natomiast przy określaniu sumy ubezpieczenia na rzeczy ruchome warto pomyśleć o wszystkich rzeczach, urządzeniach, maszynach znajdujących się w obrębie ubezpieczanej siedziby przedsiębiorstwa, przynajmniej orientacyjnie sumując ich wartość. Trzeba też pamiętać, iż ubezpieczyciele wprowadzają różny poziom maksymalnej sumy do której można się ubezpieczyć bez przeprowadzenia oględzin ubezpieczanego mienia i sprawdzenia sposobu jego zabezpieczenia. Oznacza to w praktyce, że jeżeli wnioskowana suma ubezpieczenia przekracza określoną przez zakład ubezpieczeń jako maksymalną dla ubezpieczenia standardowego, przed zawarciem ubezpieczenia wymagane są dodatkowe czynności, takie jak sprawdzenie przez przedstawiciela zakładu wartości ubezpieczanego mienia, zwykle wraz z dokładną oceną sposobu jego zabezpieczenia (liczba i jakość zamków, jakość drzwi, zabezpieczenie otworów okiennych - kraty, rolety, żaluzje i folie antywłamaniowe, zabezpieczenie okiennic, włazów dachowych i piwnicznych, otworów wentylacyjnych, stan i jakość instalacji i urządzeń przeciwpożarowych). Warto także pamiętać, że przy zmianie wartości ubezpieczanego majątku (np. gwałtownych wzrostach cen nieruchomości) trzeba pomyśleć o ich odpowiednim doubezpieczeniu - do wartości rzeczywistej (rynkowej). W innym przypadku będziemy posiadać niepełne ubezpieczenie (zjawisko, które nauka ubezpieczeń określa pojęciem „niedoubezpieczenia"), które wywołuje w przypadku szkody szereg niekorzystnych dla ubezpieczonego skutków, np. redukcję odszkodowania proporcjonalną do wartości niedoubezpieczonego majątku.


Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski. Aktualizacji dokonał Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT