Czym są podlimity sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej) w ubezpieczeniach?

Podlimity są to obliczane procentowo od zasadniczej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) albo też wskazane kwotowo maksymalne wartości w ramach których kompensowane są poszczególne kategorie szkód, np. w sprzęcie elektronicznym. Z tego względu bardzo istotnym jest przeanalizowanie wysokości sumy ubezpieczenia i określonych w umowie wysokości podlimitów na określone kategorie szkód. Podlimity zwykle wprowadzane są przy kategoriach szkód, gdzie ryzyko ich wystąpienia jest podwyższone, tj. szkody w gotówce i innych środkach płatniczych, papierach wartościowych, sprzęcie komputerowym. Mówiąc o podlimitach warto także zaznaczyć, iż w ramach oferowanej ochrony ubezpieczeniowej, stosując je zakłady ubezpieczeń oferują również usługi assistance (pomocowe), np. pokrycie kosztów akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, zaginięcie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia związane z prowadzonymi czynnościami ratowniczymi, koszt usunięcia pozostałości po szkodzie i koszt zabezpieczenia przed szkodą pozostałego zagrożonego mienia. Wysokość odpowiedzialności za tego typu zdarzenia jest zazwyczaj ograniczana podlimitami (sublimitami) procentowymi w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej, np. do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.


Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski. Aktualizacji dokonał Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT