Czym jest tzw. suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW, co ona określa ?

Zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie do wysokości sumy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę, jego odpowiedzialności – praktycznie mówiąc stanowi ona maksymalną wysokość świadczenia, które może być wypłacone z ubezpieczenia NNW każdemu z ubezpieczonych, a w przypadku ich śmierci uprawnionym. Suma ubezpieczenia w niektórych warunkach ubezpieczeniach nazwana bywa także limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną. Standardowo wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający w porozumieniu z zakładem ubezpieczeń, lub korzysta z jednego z przewidzianych warunkami wariantów sumy ubezpieczenia. Obecnie pomimo istniejących na naszym rynku ofert z wyższymi wariantami, zawierane ubezpieczenia NNW kształtują się na dosyć niskim poziomie - standardowo od 5 000 zł do 15 000 zł. Ten niski poziom, który niestety dominuje w tych ubezpieczeniach prowadzi do rozczarowań związanych z wysokością przyznanych świadczeń, bowiem przy doznaniu znacznego i bolesnego uszczerbku przyznane świadczenie będące częścią sumy ubezpieczenia siłą rzeczy wywołuje niezadowolenie poszkodowanego, dając tym samym poczucie pozorności ochrony ubezpieczeniowej. Z tych też względów suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW powinna być określana na możliwie wysokim poziomie.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT