Kto jest ubezpieczony w ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów, czy jest to właściciel będący jego kierowcą i członkowie jego rodziny będący stałymi pasażerami pojazdu, na który zawarto ubezpieczenie?

Osobami ubezpieczonymi są zarówno kierowca jak i pasażerowie z tym, że nie są to osoby konkretnie oznaczone np. wymienione w polisie czy innym dokumencie z imienia i nazwiska, lecz każdorazowy kierujący pojazdem w chwili wypadku oraz uczestniczący w nim pasażerowie. Ubezpieczenie NNW podobnie jak ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest przypisane do osoby a do ściśle oznaczonego pojazdu, na który wystawiana jest polisa. W omawianym ubezpieczeniu osoba ubezpieczona konkretyzuje się dopiero w momencie zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową i może nim być każda osoba pod warunkiem, że jest kierującym lub pasażerem ubezpieczonego w zakresie NNW pojazdu, oczywiście pod warunkiem, że zdarzenie nie podlega wyłączeniu z ochrony ubezpieczeniowej (czyli sytuacji, w których zakład ubezpieczeń nie odpowiada). Warto w tym miejscu dodać, że ubezpieczający czyli osoba zawierająca umowę ubezpieczenia nie zawsze musi być ubezpieczonym gdyż w chwili wypadku, wcale nie musi przebywać w ubezpieczonym pojeździe, a tym samym nie znajdzie się w kręgu osób ubezpieczonych – objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT