Kto jest uprawniony do otrzymania świadczeń z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów?

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia jest ubezpieczony (kierowca lub pasażer ubezpieczonego pojazdu). W przypadku śmierci ubezpieczonego uprawnionym do otrzymania świadczenia będzie wskazana przez niego uprzednio -  osoba (uprawniony) do otrzymania sumy ubezpieczenia natomiast jeżeli nie ma wskazanej uprawionej osoby zgodnie z warunkami sumę ubezpieczenia otrzymują osoby bliskie w kolejności określonej w warunkach umowy, która zwykle wzorowana jest na kolejności obowiązującej przy dziedziczeniu ustawowym. Natomiast w przypadku uszczerbków częściowych świadczenia wypłacane jest do rąk ubezpieczonego -  poszkodowanego kierowcy lub pasażera.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT