Podczas komisji lekarskiej badał mnie tylko jeden lekarz, którego specjalizacja w żaden sposób nie odpowiada mojemu schorzeniu powypadkowemu, czy taki lekarz mógł ocenić samodzielnie i prawidłowo występujący u mnie uszczerbek ?

Niestety w praktyce obrotu spotykamy się z problemami braku profesjonalizmu po stronie komisji, które sprowadzają się do zarzutów ze strony poszkodowanych - braku w składach komisji lekarzy o specjalizacji odpowiadającej rodzajowi doznanego urazu lub niewystarczającego liczebnie składu komisji – poszkodowani twierdzą, że jeden lekarz nie może zostać uznany za komisję, a także nie jest w stanie prawidłowo i obiektywnie ocenić istoty i rozmiaru doznanego uszczerbku na zdrowiu. Zakłady ubezpieczeń zwykle przy skomplikowanych obrażeniach korzystają z usług lekarzy odpowiedniej dla doznanych urazów specjalizacji, których powołują w składy komisji orzekających. Zdarza się także, że dopiero w procesie weryfikacji orzeczenia lekarskiego korzysta się z opinii określonego lekarza specjalisty. Niedociągnięcia ze strony, ubezpieczycieli w tym zakresie rzeczywiście mogą być odbierane jako brak profesjonalizmu w obiektywnym ustaleniu rozmiaru uszczerbku, skutkującym koniecznością podjęcia postępowania reklamacyjnego. W takich przypadkach kwestionując prawidłowość orzeczenia lekarskiego należy występować do zakładu ubezpieczeń z odwołaniem, wnosząc jednocześnie o przeprowadzenie ponownej oceny trwałego uszczerbku przez lekarza o odpowiedniej specjalizacji lub komisji w rozszerzonym składzie.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT