W mojej ocenie zaniżono mi świadczenie z ubezpieczenia NNW, Komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) orzekła mi zdecydowanie wyższy uszczerbek na zdrowiu niż ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) ?

W praktyce występuje szereg problemów dotyczących zaniżania zdaniem poszkodowanych orzekanych częściowych uszczerbków na zdrowiu i będącego ich następstwem naturalnego dążenia poszkodowanych do ich podwyższenia. Często się zdarza, że poszkodowani równocześnie z dochodzeniem roszczeń z umowy ubezpieczenia NNW dochodzą roszczeń w ramach zabezpieczenia społecznego z tzw. ustawy wypadkowej. W wyniku tych czynności pojawiają się znaczne różnice pomiędzy orzekanymi uszczerbkami przez lekarzy orzeczników czy komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) a lekarzami orzekającymi na rzecz komercyjnych zakładów ubezpieczeń. Podobne problemy pojawiają się w sytuacji, gdy poszkodowany posiada więcej niż jedną umowę ubezpieczenia wypadkowego. Komisja lekarska działające na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń może orzec różniącą się wysokość uszczerbku od komisji orzekająca na rzecz innego zakładu, co siłą rzeczy wywołuje po stronie poszkodowanego podejrzenie zaniżenia przez jeden z zakładów wysokości orzeczonego uszczerbku. W praktyce wynika to jednak często z różnic występujących w tabelach uszczerbkowych obowiązujących w poszczególnych zakładach ubezpieczeń, a także z pewnego rodzaju uznaniowości komisji, która porusza się w określonych tabelami widełkach. W takich przypadkach kwestionując wysokość przyznanego uszczerbku należy występować do zakładu ubezpieczeń z odwołaniem, wnosząc jednocześnie o przeprowadzenie ponownej oceny trwałego uszczerbku przez lekarską komisję weryfikacyjną.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr. w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT