Co się stanie jak wyczerpie się limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą tzn. koszty leczenia będą wyższe niż udzielony przez zakład limit odpowiedzialności ?

Niestety w takiej sytuacji sam poszkodowany lub jego bliscy, krewni czy znajomi będą musieli ponosić koszty związane z leczeniem wykraczające poza limit odpowiedzialności udzielony przez zakład ubezpieczeń. Z tych właśnie względów bardzo istotnym przy zawieraniu ubezpieczenia jest określenie limitu na poziomie zapewniającym pełne pokrycie kosztów leczenia za granicą. Patrząc na praktyczne przykłady w tym zakresie zasadnym jest rozpatrywanie limitów na poziomie minimum równowartości 10 000 – 15 000 euro. Wyjątkiem od tej zasady są limity, które ustalamy na wyjazdy do krajów takich jak Kanada i Stany Zjednoczone, bowiem koszty leczenia na terytoriach wskazywanych państw są wyjątkowo wysokie. Tym samym limity, na które się decydujemy zawierając umowę ubezpieczenia również powinny być określone na wyższym niż standardowy poziomie. Zasadnym wydają się tu limity na minimalnym poziomie równowartości 20 000 – 30 000 USD.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT