Czy istnieją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla żeglarzy, rowerzystów, paralotniarzy i innych osób uprawiających określone dyscypliny sportu ?

Na polskim rynku istnieją specjalnie przygotowane oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z uprawianiem poszczególnych dyscyplin sportów, czy też korzystania z określonego sprzętu. Mają one szczególny walor dla osób ukierunkowanych na konkretne dyscypliny sportu, gdyż zazwyczaj uwzględniają ich potrzeby w zakresie ubezpieczeń. Trzeba także pamiętać, że tego typu ubezpieczenia zwykle ograniczają zakres ochrony wyłącznie do szkód powstałych w następstwie uprawiania danego sportu czy wykorzystywania konkretnego sprzętu sportowego, rekreacyjnego pozostawiając pozostałe zawinione przez nas zdarzenia poza ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT