Czy należy ubezpieczać koszty leczenia planując wyjazd na terytorium Europy a jak to wygląda na terytoriach państw pozaeuropejskich ?

Regulacje odnośnie pokrywania kosztów leczenia w Unii Europejskiej dotyczą jedynie państw wspólnoty (porównej odpowiedź na pytanie powyżej). Podobna sytuacja występuje także na terytoriach państw, z którymi RP ma zawarte bilateralne (tzn. dwustronne) umowy międzynarodowe w zakresie wzajemnego udzielania bezpłatnych świadczeń medycznych na rzecz swoich obywateli. W świetle tych uregulowań, państwa na zasadzie wzajemności zapewniają bezpłatną, niezbędnie konieczną opiekę zdrowotną na swoim obszarze obywatelom drugiego państwa w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków. Trzeba także koniecznie pamiętać, iż w innych państwach spoza wspólnoty europejskiej ubezpieczenie kosztów leczenia w pełnym zakresie jest absolutnie koniecznym elementem każdego wyjazdu turystycznego. Uwaga ta dotyczy głównie osób, które urlopy planują w Egipcie, Tunezji, Turcji innych państwach afrykańskich i azjatyckich a także w krajach Ameryki Północnej i Południowej czy Australii. Jadąc do krajów Ameryki Północnej trzeba koniecznie zwrócić uwagę na wysokość limitów odpowiedzialności gdyż leczenie w tych krajach należy do wyjątkowo kosztownych. Podobnie kształtują się koszty związane z transportem poszkodowanego do kraju w celu dalszego leczenia.

Reasumując trzeba stwierdzić, iż komercyjne ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą wraz z pakietem usług assistance niezależnie od miejsca podróży nadal jest koniecznym elementem każdego wyjazdu z tym że w przypadku wyjazdów w obszarze Unii Europejskiej szczególną uwagę powinniśmy zwracać na oferowany zakres ubezpieczenia kosztów transportu, kosztów nierefundowanych przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT