Czy po wypadku za granicą zakład ubezpieczeń pokryje koszty przyjazdu i pobytu osoby bliskiej dla poszkodowanego ?

W ramach ofert ubezpieczenia turystycznego istnieje możliwość wykupienia dodatkowego świadczenia jakim jest pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej poszkodowanemu lub przyjazdu i pobytu osoby bliskiej dla poszkodowanego. W tego typu ubezpieczeniach chodzi o zabezpieczenie wsparcia ze strony najbliższych nam osób w trudnych i przykrych dla nas chwilach. Są to koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem a także podróżą osoby wskazanej przez ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego, które są z oczywistych względów niższe od tych związanych z transportem medycznym. Katalog osób bliskich wskazany jest przeważnie w OWU i obejmuje małżonka, rodzica a czasami także dzieci.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT