Czym jest i czemu służy ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej ?

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa ma na celu pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego. Najlepszym przykładem zwiększonych wydatków w tym zakresie może być koszt akcji ratowniczej, która prowadzona jest przy pomocy znacznej liczby wykwalifikowanych ratowników jak i z użyciem specjalistycznego sprzętu (jednostki ratownictwa morskiego czy górskiego). Tego rodzaju ubezpieczenie zwykle obejmuje swym zakresem zwrot kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku po zakończeniu akcji ratowniczej do najbliższego szpitala. Przy mniej skomplikowanych wypadkach będzie to ratownicza łódź motorowa lub skuter, w trudniejszych zaś śmigłowiec co siłą rzeczy angażuje znacznie większe środki finansowe. Koszty akcji ratowniczej mogą opiewać na wysokie kwoty, więc uzasadniona jest daleko idącą roztropność w ustalaniu limitów przy tego rodzaju ubezpieczeniu. Dla zobrazowania skali problemu można tytułem przykładu wskazać, iż koszt śmigłowca wezwanego do przetransportowania poszkodowanego z gór do najbliższego szpitala może kształtować się nawet na poziomie 1 000 - 2 000 euro za godzinę lotu. Natomiast koszty akcji ratowniczej są uzależnione od wielu czynników i dlatego też przykładowe ich wskazanie, choćby z uwagi na możliwość zaistnienia różnych sytuacji jest narażone na brak obiektywizmu.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT