Czym jest i czemu służy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu ?

Tego typu ubezpieczenia gwarantują nam zwrot poniesionych kosztów związanych z wyjazdem (pierwsza rata wpłaty, zaliczka, zadatek itp.) przez uczestnika, gdy jest on zmuszony do rezygnacji z wyjazdu z powodu określonych zdarzeń jak : poważna choroba, ciężki wypadek, śmierć najbliższego członka rodziny, kradzież lub utrata dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę czy też innego wypadku losowego określonego w umowie, a zarazem stwarzającego po stronie ubezpieczającego konieczność pozostania w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenia takie mogą również obejmować zwrot kosztów za niewykorzystany okres wyjazdu związany z koniecznością wcześniejszego powrotu z wskazanych wyżej powodów.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT