Jak wysokie są koszty transportu poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub dalszego leczenia w macierzystym kraju, czy potrzeba ubezpieczyć ryzyko pokrycia tego typu kosztów ?

W ramach ubezpieczenia turystycznego za granicą oferowane są dodatkowe świadczenia polegające na zapewnieniu transportu osoby poszkodowanej do kraju po wypadku (zwykle w ramach tzw. pakietu assistance). Wobec faktu, iż prawo unijne pozostawia istotną lukę w kwestii transportu poszkodowanego do miejsca dalszego leczenia, rehabilitacji lub zamieszkania (brak regulacji) wyjątkowego znaczenia dla turystów nabiera właśnie to świadczenie. Omawiane świadczenie będzie miało zastosowanie, gdy po wypadku ubezpieczony nie jest w stanie samodzielnie powrócić do kraju, co powoduje konieczność zorganizowania zastępczego transportu połączonego z opieką medyczną podczas podróży. Przy mniejszych obrażeniach wystarczającym jest ambulans czy też zwykły samolot pasażerski wraz z tzw. asystą medyczną (opieką lekarską, pielęgniarską). Wskazać należy, iż w praktyce koszt transportu samolotem pasażerskim z odległych krajów wraz z wymaganą asystą medyczną kształtuje się obecnie na poziomie 10 000 zł - 15 000 zł. Koszt wykorzystania medycznego transportu drogowego to około 5 - 6 złotych za każdy przejechany kilometr co przykładowo w przeliczeniu na odległości do kurortów śródziemnomorskich daje kwotę rzędu 10 000 - 18 000 zł. Przy wyjątkowo skomplikowanych obrażeniach, wymagających zaawansowanego transportu w oparciu o zalecenia lekarzy, koniecznym staje się specjalistyczny medyczny transport lotniczy, którego koszt wraz z towarzyszącą na pokładzie obsługą medyczną kształtuje się na bardzo wysokim poziomie (około 4 000 - 8 000 euro). Przykładowe koszty medycznego transportu lotniczego dotyczą krajów basenu morza śródziemnego natomiast rosną one w przypadkach dalekich krajów azjatyckich (Chiny, Indie, Tajlandia) oraz Ameryki (Brazylia, Meksyk, Chile) gdzie coraz częściej docierają polscy turyści.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT